ปรัชญาโรงเรียน: สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
เลขที่ 2 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-277273
เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน