ยังไม่มีข่าวครับ
 


กิจกรรมของโรงเรียน


จำนวนภาพที่มี 5 ภาพ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษาจะได้ทำการฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้...อ่านต่อ
[มี 5 รูป] ดู: 76 ครั้ง
จำนวนภาพที่มี 3 ภาพ
โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้นำน้องๆนักเรียนเข่าร่วม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำ...อ่านต่อ
[มี 3 รูป] ดู: 603 ครั้ง
จำนวนภาพที่มี 0 ภาพ
มอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า สามเณรพิทักษ์ศิลป์ เชียงคำ ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด...อ่านต่อ
[มี 0 รูป] ดู: 624 ครั้ง
จำนวนภาพที่มี 2 ภาพ
โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้จัดพิธีถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีน...อ่านต่อ
[มี 2 รูป] ดู: 502 ครั้ง
จำนวนภาพที่มี 1 ภาพ
เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากและเสริมสุขภาพ โดยมีการใ...อ่านต่อ
[มี 1 รูป] ดู: 523 ครั้ง
จำนวนภาพที่มี 3 ภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีการทำอาหารเพื่อจำหน่าย เป็นการฝึกวิชาชีพและทักษะความรู้...อ่านต่อ
[มี 3 รูป] ดู: 519 ครั้ง
จำนวนภาพที่มี 1 ภาพ
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษตกค้างในอาหาร จากสาธารณสุจ จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ
[มี 1 รูป] ดู: 512 ครั้ง
จำนวนภาพที่มี 3 ภาพ
ในวันที่ 09 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา โดยมีคณ...อ่านต่อ
[มี 3 รูป] ดู: 533 ครั้ง

ข่าวสารวงการศึกษา