หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม >> รายละเอียดภาพกิจกรรม

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


   มอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า สามเณรพิทักษ์ศิลป์ เชียงคำ ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557
Post เมื่อ   22/11/2557,10:26:09
หน้า :: 1