หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม >> รายละเอียดภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย


   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษาจะได้ทำการฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว การป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงในสถานศึกษา จากทางเทศบาลนครเชียงใหม่
Post เมื่อ   22/11/2557,10:42:09
หน้า :: 1

เปิดดู : 24 ครั้ง
comment: 0

เปิดดู : 21 ครั้ง
comment: 0

เปิดดู : 17 ครั้ง
comment: 0

เปิดดู : 17 ครั้ง
comment: 0

เปิดดู : 20 ครั้ง
comment: 0