สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์... โรงเรียนธรรมราชศึกษา.


เกือบ20ปีแล้วผมจำอ.สกลวรรณ ใจแก้ว, พระครูวิธารวรกิจ(ยศ ณ ขนาดนั้น),พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(ยศณขนาดนั้นได้ครับ
[049] #post by สมชาติ #post เมื่อวันที่: 2017-09-18 22:01:09   ip: ...XXX


ปี16-19 เราเรียนที่นี่แล้วเราก็จบที่นี่แล้วได้รับความรู้จากที่นี่ไปทำงานเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของเราๆภูมิใจมากที่ได้เป็นศิษย์เก่าที่นี่ถึง รร.เราจะไม่ใหญ่มากแต่คุณครู,อาจารย์เรามีคุณภาพทุกคนจงภูมิใจได้เลยลูกๆหลานๆทุกคนที่ได้เรียนที่นี่
[048] #post by มว.แม้ว แม่แจ่ม #post เมื่อวันที่: 2017-01-23 12:57:47   ip: ...XXX


ปี16-19 เราเรียนที่นี่แล้วเราก็จบที่นี่แล้วได้รับความรู้จากที่นี่ไปทำงานเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของเราๆภูมิใจมากที่ได้เป็นศิษย์เก่าที่นี่ถึง รร.เราจะไม่ใหญ่มากแต่คุณครู,อาจารย์เรามีคุณภาพทุกคนจงภูมิใจได้เลยลูกๆหลานๆทุกคนที่ได้เรียนที่นี่
[047] #post by มว.แม้ว แม่แจ่ม #post เมื่อวันที่: 2017-01-23 12:57:28   ip: ...XXX


ปี16-19 เราเรียนที่นี่แล้วเราก็จบที่นี่แล้วได้รับความรู้จากที่นี่ไปทำงานเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของเราๆภูมิใจมากที่ได้เป็นศิษย์เก่าที่นี่ถึง รร.เราจะไม่ใหญ่มากแต่คุณครู,อาจารย์เรามีคุณภาพทุกคนจงภูมิใจได้เลยลูกๆหลานๆทุกคนที่ได้เรียนที่นี่
[046] #post by มว.แม้ว แม่แจ่ม #post เมื่อวันที่: 2017-01-23 12:56:42   ip: ...XXX


อาจารย์แม่ผม คือ อาจารย์นฤมล

[045] #post by นิทัสน์ #post เมื่อวันที่: 2016-08-05 14:57:48   ip: ...XXX

ทั้งหมด 44รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9เซ็นต์สมุดเยี่ยมเว็บไซต์

ข้อความ:
ลงชื่อผู้เขียนสมุดเยี่ยม:
 
รหัสยืนยัน