สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์... โรงเรียนธรรมราชศึกษา.


เอ๊ะรุ่นเดี๋ยวกันบ่ ผมภานุวัฒน์วันนุวาส ครูจเร ครูอุดมไชยมงคล ครูนิเวศน์ ครูนฤมล ครูสุนีย์ ครูชุมพล ครูกานดา
เปื่อนจื่อนิพนธ์ ภู่สว่าง อนันต์ พรหมมินทร์ มานิต อยู่หน้าวัดพวกแต้ม ไล กันทะวงศ์ บรรจง กลิ่นศรีสุข
[032] #post by ภานุวัฒน์ วันนุวาส #post เมื่อวันที่: 2014-02-22 20:51:42   ip: 1.10.192.XXX


เห็นโรงเรียนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็ดีใจมากในฐานะศิษย์เก่าคอยติดตามความเคลื่อนไหวตลอดหวังว่าผู้บริหารครูบาอาจารย์รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้สมกับเจตนารมณ์ของท่านเจ้าคุณอุบาลี
กี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยลืม /เก่าปี 38
[031] #post by เก่าปี 38 #post เมื่อวันที่: 2014-02-11 14:31:46   ip: 106.0.195.XXX


กราบคารวะผู้บริหารทุกท่านครับ ผมธีรวัฒน์ สุขศรี ศิษย์เก่า 6/4 ปี39 (รุ่นเดียวกับท่านอานนท์ วิสุโธ เจ้าอาวาสวัดล่ามช้าง) ธรรมราชเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอย่างแท้จริง...ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกระทั่งปัจจุบันรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ธรรมราชเป็นโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆ...รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เข้าไปโรงเรียนและเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา...เชื่อเหลือเกินว่าโรงเรียนของเราพัฒนาได้ถูกทางและต่อเนื่องแล้วล่ะครับ ดูจากแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตลอดจนโครงสร้างการบริหาร เป็นการนำเอาวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ขององค์ผู้ก่อตั้งมาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอย่างแท้จริง....ด้วยจิตคารวะ
[030] #post by ธีรวัฒน์ สุขศรี ศิษย์เก่าปี 39 #post เมื่อวันที่: 2014-01-31 11:08:24   ip: 49.0.116.XXX


ธรรมราชไม่ได้สร้างคนเพื่อที่จะให้เป็นคนเก่งอย่างเดียว ธรรมราชศึกษาสร้างคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม คู่กับปัญญา กระผมในฐานะศิษย์เก่ารู้สึกภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ที่ผลิตคนดีออกสู่สังคม ผมรักธรรมราชศึกษา
[029] #post by น้อยหนาน ตะหารเก่า 50 6/2 ลูกแม่หน้อย #post เมื่อวันที่: 2013-12-19 10:13:06   ip: 202.129.32.XXX


คิดถึง พระอาจารย์ วุฒิ
[028] #post by สมบัติ #post เมื่อวันที่: 2013-12-13 12:10:59   ip: 223.207.61.XXX

ทั้งหมด 47รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เซ็นต์สมุดเยี่ยมเว็บไซต์

ข้อความ:
ลงชื่อผู้เขียนสมุดเยี่ยม:
 
รหัสยืนยัน