สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์... โรงเรียนธรรมราชศึกษา.


ธรรมราชไม่ได้สร้างคนเพื่อที่จะให้เป็นคนเก่งอย่างเดียว ธรรมราชศึกษาสร้างคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม คู่กับปัญญา กระผมในฐานะศิษย์เก่ารู้สึกภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ที่ผลิตคนดีออกสู่สังคม ผมรักธรรมราชศึกษา
[029] #post by น้อยหนาน ตะหารเก่า 50 6/2 ลูกแม่หน้อย #post เมื่อวันที่: 2013-12-19 10:13:06   ip: 202.129.32.XXX


คิดถึง พระอาจารย์ วุฒิ
[028] #post by สมบัติ #post เมื่อวันที่: 2013-12-13 12:10:59   ip: 223.207.61.XXX


วันนี้คิดถึง โรงเรียนธรรมราช ขึ้นมา ผมจบนานมากปี 18 ระลึกถึง ผอ. เจือ วงค์ภูธร, คุณครูอินทร วันเต็ม, วิชิต ยากี, เยี่ยม กาวิละเวส,เชาว์,รัชนี สุภาพกุล,นงลักษณ์,คมวิทย์ แสงดอก,ชุมพล แซ่ชื้อ,ปรีขา นัยโพธิ์ , ปรีชา ธีคชน,วัชรพงค์ เตชะพิงค์,ศิรพงษ์ มโนเกี๋ยง และนักเรียนร่วมรุ่น EX วีระชัย ภูมิประหม้น , สว่าง สามนวล,สัมฤทธิ์ หลิ่วสุวรรณ, อาคม กล่อมจันทร์,วิรัช ใบใส,สุเทพ นาราช,นิกร มอญแสง(ฝาง), วิทยา ชมดวง,วุัชรากร แซ่เจียว,ปรีชา, ตุ๋ย พิชวงค์,อินทร พวงมาลา,อินทร มาลาหวล,ประเสริฐ มีมา,ไพศาล ใจเย็น,สุภาพ สัมพันธภาวะ,เธียรชัย แซ่อุ๋ย,นิวัติ (ท่ามชุน) แซ่ห่าน และอีกมากจำไม่ได้แล้ว ******อยากให้ทางโรงเรียน คงมีประวัติ นักเรียนแต่ละปี คั้งแต่แรก จัดทำเป็นทำเนียบนะครับ*****ค่าใช้จ่ายคงไม่มีปัญหา เพราะศิษย์เก่าก็พอจะหางบมาให้ได้ครับ..........
[027] #post by ประกอบ คำเดชะ #post เมื่อวันที่: 2013-11-19 12:51:26   ip: 202.151.4.XXX


สวัสดี ครับ
ผมสิบตรีเอกพล หล้าหนัก จบปี2552
ผมขอขอบคุณโรงเรียนธรรมราชศึกษามาก ครับ
ที่ทำให้ผมได้มีโอกาศและหน้าที่การงานที่ดี
โรงเรียนนี้ทำให้คนอย่างผมมีการศึกษา
จากที่คนดื้อยอ่างผมกลายเป็นทหารได้

กระผมสิบตรีเอกพล หล้าหนัก ขอขอบคุณ ครับ

[026] #post by เอกพล หล้าหนัก หมายเลขบัตรประจำตัวนักเ #post เมื่อวันที่: 2013-11-17 18:43:08   ip: 182.53.126.XXX


ธรรมราช. ชื่อนี้. จะเป็นชื่อ.เป็นโรงเรียนที่สร้างชีวิตของลูกผู้ชายหลายคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม เป็นที่เคารพนับถือเป็นบุคคลที่สังคมต้องการเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตซักวันผมจะกลับมา กลับมาพัฒนาโรงเรียนที่สร้างชีวิตให้ผม อยากให้ทุกคนรักธรรมราชอย่าให้ใครได้ว่าพวกเรา แค่เด็กธรรมราช
[025] #post by 5/2 #post เมื่อวันที่: 2013-11-02 13:36:17   ip: 171.4.251.XXX

ทั้งหมด 44รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9เซ็นต์สมุดเยี่ยมเว็บไซต์

ข้อความ:
ลงชื่อผู้เขียนสมุดเยี่ยม:
 
รหัสยืนยัน