สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์... โรงเรียนธรรมราชศึกษา.


ผมจบ ม.ศ.3 (ห้อง 3/3)ปี 2521 ครูปรจำชั้นครูคมวิทย์ แสงดอก ครับ ตอนนี้รับราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับรุ่นเดียวกับ นายบรรจง นายบรรเจิด(หนุ่มวัดพวกเปี้ย) นายสงคราม ผมนายมนูตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นณัฐนันท์
[014] #post by นายมนู #post เมื่อวันที่: 2013-04-02 20:32:23   ip: 118.174.87.XXX


ผมจบปี 28 ตอนนี้เปิดกิจการอยู่ที่ต่างจังหวัดหากมีโอกาสมาเชียงใหม่จะมาเยี่ยม ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ อบรมสั่งสอนมาครับ คิดถึงเพื่อนๆทุกท่านครับ
[013] #post by ชยันต์ หรือ บุญธรรม อริยะ #post เมื่อวันที่: 2013-02-10 07:53:59   ip: 27.55.142.XXX


สวัสดีครับทุกท่านผมศิษเก่าปี13เกษียญอายุราชการจากตชด.ปี55ครับอยู่ภาคไต้กราบเท้าครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ผมมีวันนั้ครับ.....ด้วยความเคารพ..พงดำลูกศิษครูเจือวงศ์ภูธร..ครูชุมพลแซ่ซ์็อ...ครูปราโมทย์ชาลาอดิศัยครูปรีชา..ครูสว่าง....อีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
[012] #post by สมพงษ์จันทร์สิทธิ์ #post เมื่อวันที่: 2013-01-17 20:42:16   ip: 110.49.234.XXX


ผมเป็นศิษย์เก่าจบรุ่นปี2533ครับถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนครับ...คิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนนะครับ
[011] #post by อนุกูล สินธุ์พิจารณ์ facebook//dekchean #post เมื่อวันที่: 2013-01-04 11:09:03   ip: 125.27.4.XXX


ผมเป็นศิษย์เก่าจบรุ่นปี2533ครับถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนครับ...คิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนนะครับ
[010] #post by อนุกูล สินธุ์พิจารณ์ facebook//dekchean #post เมื่อวันที่: 2013-01-04 11:09:03   ip: 125.27.4.XXX

ทั้งหมด 44รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9เซ็นต์สมุดเยี่ยมเว็บไซต์

ข้อความ:
ลงชื่อผู้เขียนสมุดเยี่ยม:
 
รหัสยืนยัน