หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางฐิติกัญญ์ ธัญญาจุฑารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายเฉลิม พรมมา
ครูสอน


นางสาวจันทร์ทิพย์ สะตอง
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นายกาหลงทอง คชอาจ
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นางสาววรนุช ฟองมูล
ครูสอน
นางสาวชนัญญา ธะนุ
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นางเอมวิกา ชาวชน
ครูสอน/ครูประจำชั้น