หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายเฉลิม พรมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางฐิติกัญญ์ ธัญญาจุฑารัตน์
ครูสอน


นางสาวจันทร์ทิพย์ สะตอง
ครูสอน


นางสาววรนุช ฟองมูล
ครูสอน/ครูประจำชั้น
นางสาวชนัญญา ธะนุ
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นางสาวจริญญา เทพอินทร์
ครูสอน/ครูประจำชั้น