หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางกาญจนา อินถอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอาทิตย์ หน่อคำมา
ครูสอน


นายราชัน ดวงศิริ
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นางสาวสุดเฉลียว วงคม
ครูสอน/ครูประจำชั้น
นางสาวผกามาศ อาฆะโรจน์
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นางสาวทิพย์สุดา บุญมา
ครูสอน/ครูประจำชั้น

นายจิรพงศ์ บุญเรือง
ครูสอน


นายจรัล ประพฤติ
ครูสอน


นายพงษ์ศักดิ์ ตาคำเที่ยง
ครูสอน