หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางกาญจนา อินถอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางศรีวรรณ เรียนแพง
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นางสาวสุดเฉลียว วงคม
ครูสอน/ครูประจำชั้น
นางสาวมณีรัตน์ หล้าก้อน
ครูสอน/ครูประจำชั้น