หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระภาษาไทย
พระครูวินัยธรชัชวาล ไชยวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พระครูธีรกิจจารักษ์
ครูสอน


พระอัมรินทร วิสิปปญาโณ
ครูสอน/ครูประจำชั้น
นางนงลักษณ์ มะลิปะทิน
ครูสอน


นายศุภกฤษ์ กรรมชนะ
ครูสอน/ครูประจำชั้น