หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นายณัฐชนน พัลลภประยูร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พระมหาพรมกรณ์ นามราชา
ครูสอน


พระมหาแสงจันทร์ พรมลี
ครูสอน


พระมหาวัชรพล สิทธิกัน
ครูสอน/ครูประจำชั้น


พระมหาวุฒิศักดิ์ ศรีรักษา
ครูสอน
นางสาาวนุชจรินทร์ แพ่งเมือง
ครูสอน


นางสาวปนัดดา ปิกวงศ์
ครูสอน


นายสงกรานต์ พลธนะ
ครูสอน