หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นายณัฐชนน พัลลภประยูร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พระมหาพรมกรณ์ นามราชา
ครูสอน/ครูประจำชั้น


พระมหาวุฒิศักดิ์ ศรีรักษา
ครูสอน/ครูประจำชั้น


พระมหาวัชรพล สิทธิกัน
ครูสอน/ครูประจำชั้น
นางสาาวนุชจรินทร์ แพ่งเมือง
ครูสอน


นางสาวปนัดดา ปิกวงศ์
ครูสอน


นายสงกรานต์ พลธนะ
ครูสอน

นายสังวร ฟองคำ
ครูสอน


นายการัน ตติยะต้นตระกูล
ครูสอน/ครูประจำชั้น