หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายนพดล ยุกตะบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายจิรพงศ์ บุญเรือง
ครูสอน/ครูประจำชั้น


นางสาวเพลินพิศ กองเงิน
ครูสอน/ครูประจำชั้น
นายจรัล ประพฤติ
ครูสอน


นายพงษ์ศักดิ์ ตาคำเที่ยง
ครูสอน