หน้าแรก>บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน :: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเพลินพิศ กองเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายนพดล ยุกตะบุตร
ครูสอน


นายจิรพงศ์ บุญเรือง
ครูสอน
นายจรัล ประพฤติ
ครูสอน


นายพงษ์ศักดิ์ ตาคำเที่ยง
ครูสอน