หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

หน้า :: 1 2 3 4 5 6
การฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษาจะได้ทำการฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว การป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงในสถานศึกษา จากทางเทศบาลนครเชียงใหม่
[มี 5 รูป]
โพสเมื่อ:22/11/2557,10:42:09

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557
โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้นำน้องๆนักเรียนเข่าร่วม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557” ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ งานนี้น้องๆนักเรียนและสามเณร ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย พร้อมจุดประกายความคิดกับหลากหลายกิจกรรมและหลากหลายองค์ความรู้
[มี 3 รูป]
โพสเมื่อ:22/11/2557,10:28:39

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
มอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า สามเณรพิทักษ์ศิลป์ เชียงคำ ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557
[มี 0 รูป]
โพสเมื่อ:22/11/2557,10:26:09

“รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีข
โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้จัดพิธีถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
[มี 2 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,21:09:23

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แกนนำ พระภิกษุ สามเณร
เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากและเสริมสุขภาพ โดยมีการให้บริการอบรมให้ความรู้และบริการทำฟันฟรีสำหรับนักเรียนบรรพชิตโรงเรียนธรรมราชศึกษา
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,21:04:07

กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีการทำอาหารเพื่อจำหน่าย เป็นการฝึกวิชาชีพและทักษะความรู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติกันจริงๆ
[มี 3 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,20:56:22