หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

หน้า :: 1 2 3 4 5 6
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษตกค้างในอาหาร
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษตกค้างในอาหาร จากสาธารณสุจ จังหวัดเชียงใหม่
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,20:52:52

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
ในวันที่ 09 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมได้รับฟังโอวาทจาก พระราชสิงหวรมุนีผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธรรมราชศึกษา เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
[มี 3 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,20:43:31

ถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา การแห่เทียนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ร่วมแห่เทียนถนนรอบวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีการจัดขบวนแห่เทียนนำโดยวงค์ดุริยางค์ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้ถวายเทียนที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมีพระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน ถวายเทียนพรรษา
[มี 4 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,20:31:08

กิจกรรมวันสุนทรภู่
เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นทุกปี ในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา แต่งกลอน วาดภาพ ฯลฯ พร้อมทั้งชมวีดีทัศน์และหนังที่เป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่ มีการแจกรางวัลมากมายในกิจกรรม
[มี 2 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,15:28:57

กิจกรรมวันไหว้ครู
พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเคารพ ศรัทธาครู และ ให้นักเรียนระลึกถึงคุณครูที่ได้อบรม สั่งสอน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู
[มี 5 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,14:23:22

เลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อวันที่ 18มิถุนายน 2557 โรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนของการใช้สิทธิเลือกตั้ง และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่ของตนเองในการใช้สิทธิ เพราะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ในระบอบประชาธิปไตย ที่เราต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ ปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนทุกคน
[มี 3 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,13:33:56