หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

หน้า :: 1 2 3 4 5 6
โรงเรียนธรรมราชศึกษาได้แสดงมุทิตาแก่ครู นักเรียนธรรมราชศึกษา
- พระมหาพนมกรณ์ ฐิตเมธี (นามราชา ) ป.ธ.๗ - สามเณรพงษ์พันธ์ สอนลี ป.ธ. ๓ - สามเณรเหลือน มีชัย ประโยค ๑ – ๒ - สามเณรสุกฤษ์ กันใจ ประโยค ๑ – ๒
[มี 0 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,13:30:19

โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดและให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารที่มีสารตกค้างและตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และต้องตระหนักถึงพิษภัย ที่มาจากอาหารที่เรารับประทาน และทุกคนต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรเราจึงสุขภาพดี โดยเน้นการพึ่งตนเองก่อน ไม่ใช่พึ่งผู้อื่น
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,13:07:26

นักเรียนทุน ดร. ริชาร์ดเนลสันโจนส์
คุณริชาร์ด เนลสัน โจนท์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 9 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ต่อหนึ่งภาคเรียน
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,13:00:17

การอบรมให้ความรู้ โครงการรักอย่างปลอดภัย เข้าใจป้องกันเอดส์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัย โอกาสของการติดเชื้อและการป้องกันโรคเอดส์ รวมทั้งเสริมความรู้และสร้างทักษะในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ติดเชื้อ
[มี 2 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,12:54:41

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม World No Tobacco Day
31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยแทรกสาระเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และจัดกิจกรรมดนตรีสากลให้ความบันเทิง ตลอดจนการสร้างเครือข่าย เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,12:50:07

คณะครูและนักเรียนร่วมใจบริจาคเลือด
โรงเรียนธรรมราชศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล ให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารเรืองวิสุทธิ์ การบริจาคโลหิตของนักเรียน ก็เพื่อทำความดีเพื่อสังคม เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ให้กับผู้ที่มีจิตใจที่ดี อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดเลือด และต้องการเลือดในกรุ๊ปเลือดต่างๆ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติ ซึ่งจะนำเลือดที่ได้ใช้เบิกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่อไป
[มี 1 รูป]
โพสเมื่อ:19/11/2557,12:47:14