ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนธรรมราชศึกษา เปิดรับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

ด้วยโรงเรียนธรรมราชศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,500 เมื่อได้รับบรรจุปรับเป็น 15,000 บาท 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

last update 22 ธ.ค. 2564 , 16:28