ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม


รับโล่รางวัลพระราชทาน

นายอาทิตย์ หน่อคำมา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
นายปริญญา ยอดคำปา ครูผู้ฝึกสอนสวดมนต์หมู่
ได้นำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

last update 11 มิ.ย. 2565 , 12:03