กิจกรรมของ โรงเรียนธรรมราชศึกษา

รางวัล ชมเชยพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ

โรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชยพระราชทาน สวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีมโรงเรียน 80 คน ระดับประเทศ

 

last update 18 พ.ย. 2564 , 12:08